Konular

Amaç ve Kapsam

“?????????” temasıyla yola çıkan kongremizin amacı öğretmen eğitiminde ortaya çıkan güncel eğilimler ve sorunlar bağlamında geleceğe dönük öngörülere ilişkin bir tartışma ortamı oluşturmaktır. Bu sayede eğitimciler, araştırmacılar, öğrenciler ve uygulayıcılar için çalışmalarını sunacak bir platform meydana gelecek; bilgi, fikir ve deneyim alışverişinde bulunulacaktır. Ayrıca kongremizde eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek yapıcı etkileşimler sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlamak ve yeni öğretmen eğitiminde yeni bakış açılarının oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Sosyal değişimlerin çok yoğun yaşandığı ve hem ülkemizin hem de dünyanın yeni sorunlarla karşılaştığı günümüzde, eğitimde nitelik sorunu gün geçtikçe katlanarak büyüyor. Şüphesiz bu sorunun çözümünde en etkili faktörlerden biri nitelikli öğretmenlerdir. Öğretmen eğitiminde kalitenin arttırılması nitelikli öğretmenlerin yetişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle II.Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi “???????” temasını seçmiş ve bu ana tema çerçevesinde alt temalar aşağıda sunulmuştur. Öğretmen eğitimine ilişkin konular bunlarla sınırlı olmayıp, öğretmen eğitimine ya da eğitime ilişkin diğer konular da kongre kapsamına dahildir.

 

“?????” KONGRE KONULARI
Öğretmen yetiştirmede felsefi, tarihi ve kültürel temeller
Öğretmen yetiştirme programları ve gelişmeler
Öğretmen yetiştirmede etik ve değerler
Öğretmen yetiştirme sorunları
Öğretmenlik mesleğinde yaşanan sorunlar
Eğitim Fakültelerine öğrenci seçimi
Öğretmen eğitiminde izlenen yaklaşımlar
Öğretmen seçimi, atamalar
Hizmetiçi öğretmen eğitimi
Öğretmen eğitiminde çok kültürlülük
Öğretmen eğitimi ve sivil toplum kuruluşları ilişkisi
Öğretmen eğitiminde teknoloji kullanımı
Eğitim fakültelerinde akreditasyon
Öğretmen yetiştirme model önerileri
Öğretmen Eğitiminde yenilikçi uygulamalar
Gelişmiş ülkelerin öğretmen yetiştirme sistemleri
Öğretmenlerin değişen rolü
Eğitim fakülteleri ve diğer fakülteler arasındaki ilişkiler
Formasyon eğitiminde model önerisi
Eğitim fakültelerinin 2023 vizyonu
Öğretmen eğitiminde 2018 lisans programları
Etkili öğretmenlik becerileri
Öğretmen eğitiminde iyi örnekler
Öğretmen performans değerlendirmesi
Öğretmen eğitiminde lisansüstü programlar
Öğretmenlik eğitiminde okul uygulamaları
Ülkemizde eğitim fakültelerinin problemleri ve çözüm önerileri

Eğitim fakültesi öğrencileri ve öğretmen adaylarıyla ilgili çalışmalar

Tez önerisi sunumu