Ege Bölgesi Eğitim Fakültesi Dekanları Toplantısı ve UBEK (Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi)

Kongre başkanlığını fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Murat PEKER’in yaptığı, düzenleme kurulunu fakültemiz öğretim üyelerinin oluşturduğu Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi’nin (UBEK – ICSE) ikincisi 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar Sandıklı’da gerçekleştirildi. Kongre kapsamında Ege Bölgesindeki üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin yöneticileri ve Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanları ve çeşitli üniversitelerden akademisyenler bir araya geldi.

Uluslararası katılımcıların da sunumlarının gerçekleştiği kongrede aynı zamanda fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Murat PEKER’in daveti ile Ege Bölgesinde bulunan  Eğitim Fakültesi Dekanları toplantısı  Sandıklı Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Ege Bölgesinde bulunan Eğitim Fakültelerinden Dekanlar, Dekan Yardımcıları ve Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanları katıldı. Toplantıda öğretmen eğitimde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantı sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlandı. Sonuç bildirgesine buradan ulaşabilirsiniz.

Kongreye Davet

Değerli Eğitimciler,

UBEK-ICSE ekibi olarak 28-30 Eylül 2018 tarihinde Afyonkarahisar’da düzenleyeceğimiz “Öğretmen Eğitiminde Arayışlar” ana temalı “Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi”ne sizleri davet etmenin mutluğunu ve heyecanını yaşamaktayız. Kongremiz ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilim insanınının yanında en az 6 farklı ülkeden bildirili konuşmacı ile Sandıklı/Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecektir.

Kongremizin amacı, öğretmen eğitimi alanında çalışan bilim insanlarının çalışmalarını ve deneyimlerini paylaşarak yeni araştırma düşüncelerinin alt yapısını oluşturmak, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlayarak bilim insanları arasında işbirliği ve eşgüdümü geliştirmektir. Kongremizde bu amacı gerçekleştirmek için öğretmen eğitimi alanından bilim insanlarının bir araya gelerek ortak sunum, panel ve çalıştaylar gerçekleştirmeleri sağlanacaktır.  Kongremizde uzaktan bağlantı yoluyla da bildiri sunma imkanı sağlanacaktır.

Kongre süresince deneyimli bilim insanlarının öğretmen eğitimi alanında yeni araştırma problemlerine çözümler bulmalarını, genç araştırmacılara model oluşturmalarını, onların çalışmalarına katkı sağlamalarını hedeflemekteyiz. Böylece ülkemizde öğretmen eğitimi alanının gelişmesine katkı sağlama düşüncesindeyiz.

Kongrede sunulan bildiriler,  özet kitabında kongre öncesi e-kitap olarak, kongre sonrası gönderilen tam metinler ise kongre bildiri kitabında veya kongre kitabında kitap bölümü olarak online yayınlanacaktır. Ayrıca seçili bazı dergilerin özel sayılarında hakem süreci sonunda yayınlanacaktır.

Siz değerli bilim insanlarını 28-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK)/Öğretmen eğitimi için Afyonkarahisar’da ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtir, sağlık ve başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

UBEK Düzenleme Kurulu